Crònica......

No passa dia que no tingui alguna sorpresa, però la impugnació del Ple de constitució a l'Ajuntament de Sant Antoni per part  del grup municipal CanVi(SI) en va deixar una mica descol·locat. Però anem a pams en el pacte decidit entre les dues formacions de CDC i ERC, enfilem el dia solemne de la pressa dels càrrecs de regidor i la votació a alcalde, 13 de juny de 2015. 

Donat que sóc el electe amb més edat, em toca presidir la mesa i prendre jurament o promesa als nous regidors. Detecto que els dos grups que han quedat a fora dels pacte, es a dir PUSA i CanVi, volien escenificar el que havien manifestat dies abans i votar-me per assolir l'alcaldia. Aleshores vaig proposar una votació demanant si acceptaven votar a mà alçada per la elecció de l'alcalde/ssa. La votació es va guanyar amb 10 vots a favor (CIU+ERC+PUSA) i tres en contra (CanVi). Amb aquest exercici de màxima transparència i indiscutiblement democràtic, i amb resultats de àmplia majoria, vaig procedir a la elecció de l'alcalde/ssa. Abans, però, vaig renunciar a ser candidat, ja que havíem pactat a qui votaríem i nom tenia sentit mantenir-me com a candidat.

Dies després, es va fer el Ple del cartipàs, en el qual, s'assignen les dedicacions, els càrrecs de l'equip de govern, les retribucions i les dietes per assistències  a Plens, Comissions i Junta de Govern. En aquest Ple ens va sorprendre la no assistència del regidor de Canvi, Raül Valentín, estava de vacances....... caram! Dies després vaig entendre la seva absència, havia impugnat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la votació a mà alçada de la elecció de l'alcaldessa de Sant Antoni. Un tribunal que, temps enrere, havia dit que no reconeixia la seva autoritat, caram, caram! ara si que el reconeix. Per tant, tota la feina feta fins el moment no servia per res.

El capítol IV, article 33 del nostre ROM (Reglament Orgànic Municipal) diu: 

L'elecció i destitució de l'alcalde o alcaldessa es regeix per allò disposat a la legislació electoral general, sense perjudici de l'aplicació de les normes relatives al règim de sessions plenàries de l'Ajuntament.

Aquí  deixo un interessant enllaç: http://dictamendigital.es/eleccion-de-alcaldes-votacion-secreta/

Al marge de tot això, i per més que vulguin justificar de que hem ignorat el ROM, he proposat fer una modificació en l'article 33 del nostre ROM i que es permeti la elecció de l'alcalde o alcaldessa de manera nominal. Si s'aprova, cas resolt.

Sant Antoni és un poble amb molta sort, després de repetir els perceptius Plens, quan varem fer la votació secreta per escollir l'alcalde o alcaldessa els resultats foren magnífics, la candidata de CDC obtenia 7 vots i el candidat d'ERC n'obtenia 6. Per tant l'equip de govern representa el 100% dels vots i tenim una alcaldessa amb 7 vots i el primer tinent d'alcalde amb 6 vots.